top of page
Image by Pieter van Noorden

Therapeutische doelstelling

Er wordt tijdens de training met de paarden aan allerlei onderwerpen gewerkt die met sociale vaardigheden te maken hebben. Denk hierbij aan de volgende thema's : zelfvertrouwen ontwikkelen, grenzen aangeven, met emotie leren omgaan en omgaan met structuur.

Doelgroep

In principe kan iedereen deelnemen aan en baat hebben bij paardencoaching. De trainingen zijn tot nu toe voornamelijk gericht op mensen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Groepen

Ook kan de training ingezet worden voor groepen voor bijvoorbeeld teambuilding

bottom of page