top of page
Image by Daniel Bonilla

Afspraken bij
Hulp van Paarden

 

1. paarden coaching wordt gegeven op eigen verantwoording, je doet altijd op eigen risico mee met de paardencoaching.

2. Tanja maakt afspraken met de deelnemer /het zorgkantoor hoe veel coachsessies er zijn per maand.

3. Coaching kan afgezegd worden , maar uiterlijk 24 uur van tevoren, anders wordt de coach sessie in rekening gebracht.

4. één coach sessie kan ingehaald worden binnen dezelfde maand. Indien dit niet lukt kan deze niet mee naar de volgende maand en komt de coach sessie te vervallen.

5 Als de deelnemer of Tanja ziek is of er is een vakantieperiode dan is dit overmacht. Als de coach sessie binnen de maand ingehaald kan worden zal dit gedaan worden. Is dit niet mogelijk dan vervalt de coach sessie.

6 Iedere Coach Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen groeiproces.

Ik wil alle deelnemers die paarden coaching volgen bij hulp van paarden bedanken voor hun vertrouwen.

bottom of page